Wie wij zijn

“Wij geloven dat iedereen recht heeft op persoonlijke aandacht en op menselijk, waardig contact, ongeacht de levensfase waarin ze verkeren.”

Dennis Schuivens en Jack Chen zijn afgestudeerd aan het Sandberg Instituut, de master opleiding van de Gerrit Rietveld Academie. Tijdens een ontwerponderzoek werden zij geraakt door de aangrijpende gevolgen van dementie en het verlies van contact. Zij kwamen tot de ontdekking dat mensen met dementie gevoelig zijn voor zintuigelijke prikkels: bewegingen, aanrakingen en geluiden die veranderen. Met deze ervaringen en de overtuiging dat ieder mens in elke levensfase primair behoefte heeft aan persoonlijke aandacht en contact hebben zij de CRDL ontwikkeld.